Blog

Poradna proti rychlému stárnutí, zdravotním dopadům chronického stresu a civilizačním chorobám.

Aktivní dlouhověkost

Pociťujete úbytek duševních schopností, sil a vůle?
Chtěli byste mít víc elánu v práci i v soukromém životě?
Chtěli byste si splnit sny vašeho mládí a dopřát si to, co jste kvůli práci stále odkládali?
Aktivní dlouhověkost

Měli byste vědět, že lidská buňka je schopná se za optimálních okolností dožít 120 let.

Stárnutí zabránit nelze, je to přirozený vývoj živého organismu. Je však možné stárnutí zpomalit.Proces stárnutí ovlivňují vrozené ( genetické)faktory a faktory vnějšího prostředí. Žijete- li v souladu se svými genetickými dispozicemi, můžete  dosáhnout věku 100 a více let. Dobré zdraví ve stáří ovlivňují vrozené dispozice zhruba z 50 procent. Zbytek souvisí s tím jak své dobré genetické dispozice dokážete využít a vliv těch špatných minimalizovat.

Látky zpomalující stárnutí ( antioxidanty ) jsou schopné zastavit účinky škodlivých toxických látek ( volných radikálů ) a obnovit poškozené buňky a jejich funkci.

  • O zdravém pohybu a výživě bylo již napsáno mnoho informací.
  • My jsme pro vás připravili odborný program na podkladě nejnovějších poznatků antiagging medicíny.
  • Pomůžeme vám stanovit vaše individuální vrozené dispozice k tomu, jak jste schopní likvidovat důsledky chronického stresu.
  • Pomůžeme vám stanovit biologické stáří vašich orgánů a látkové výměny.
  • Pomůžeme vám zpomalit stárnutí vašeho organismu formou terapie i prevence

Zatím nejstarší žena světa pocházela ze Španělska a dožila se 122 let. Za příčinu své dlouhověkosti a svěžesti považovala vlastní genetické předpoklady, popíjení portského, konzumaci olivového oleje a trvale dobrou náladu.

Může to být i váš případ.


Zpět na přehled

Napište nám

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (36.9 + 19.9) *

Nahoru