Blog

Poradna proti rychlému stárnutí, zdravotním dopadům chronického stresu a civilizačním chorobám.

Mozkový šum

Neurony v mozku spolu neustále komunikují. Elektrická aktivita, kterou generují, vytváří trvalý šum, kterému se neurofyziologové snaží porozumět. Proč je důležitý? A pomáhá nám nebo škodí?
Mozkový šum

Na co právě teď myslíte? Odpověď asi nebude snadná, protože mozek je jako malá továrna, v níž probíhá hned několik procesů najednou. A mozkový šum, tedy elektrická aktivita, kterou neustále vytváří, to, jak mezi sebou neurony komunikují, vnáší do všeho ještě větší zmatek.

Když si neurony povídají

Neurony totiž mezi sebou pořád komunikují, ale ne ve stejné tónině.

Jedním ze základních principů činnosti mozku lidí i zvířat je mapování vstupních informací. Od jejich přijetí až po předání dalším mozkovým centrům.   Všechny informace, které do mozku přicházejí, jsou rozdělovány podle důležitosti. Buď jsou zpracovány okamžitě (jako třeba nutnost uhnout před projíždějícím vozidlem), nebo odloženy na později do paměti (v receptu se dočtete zajímavý návod), nebo jsou vyloučeny jako nepodstatné (odborný termín, který nebudete potřebovat). To všechno způsobuje výkyvy elektrické aktivity, dané tím, jak mezi sebou neurony (mozkové buňky) komunikují. Těmto výkyvům se říká mozkový šum.

Mozkový šum mozku pomáhá

O mozkovém šumu se mluví od 30. let 20. století a byl prozkoumán bezpočtem studií. Zatím nejrozsáhlejší výzkum provedli vědci z Torontské univerzity. Vyvrátili názor, že mozkový šum je jen náhodná elektrická aktivita mozku a nehraje podstatnou úlohu v realizaci duševních procesů.

A jakou roli tedy šum hraje v našich hlavách? Při každé změně činnosti, včetně myšlenky, pocitu, touhy nebo vzpomínky, vydává aktivita neuronů hluk, který by se dal přirovnat k přelaďování rádia na jinou stanici. Dá se říci, že celý proces funguje jako ladění rádia. 

Signály vyhodnocované jako důležité jsou opakovaně zesilovány a formulovány do čisté a výrazné cílové konkrétní informace.

Znamená to, že co se děje v jedné oblasti mozku, ovlivňuje i ostatní jeho části a ty jsou pak dále ovlivněny zpětnou vazbou. Cílem je umožnit mozku, aby pracoval co nejefektivněji.

Jak na neurony působí stres

Zdravé povídání neuronů samozřejmě neslyšíte, ale můžete poznat, když dojde k jeho narušení. Největší problém nastává u stavů, jako je chronický dlouhodobý stres, který šum narušuje a tím oslabuje poznávací funkce, jako je paměť, rychlost reakcí, pohotovost, schopnost komunikace, soustředění, schopnost učení, dále emoční stabilitu, kvalitu spánku, představivost nebo intuici.

Dá se říci, že stres vytváří vlastní hluk, který znemožňuje neuronům komunikovat.

Jak o mozek pečovat

Mozek je extrémně citlivý na životní styl a na to, co prožíváte. Proto je důležité o něj pečovat, věnovat se relaxaci a dostatečně spát. Velkým hitem poslední doby je technika mindfulness, kdy věnujete pozornost jen tomu, co děláte tady a teď. Jelikož nedáváte mozku prostor pro fabulace, co bude, nebo pro vzpomínky na to, co bylo, mají mozkové neurony šanci se opět sesynchronizovat.


Zpět na přehled

Nahoru