Blog

Poradna proti rychlému stárnutí, zdravotním dopadům chronického stresu a civilizačním chorobám.

Trochu jiný náhled na Covid -19 a nové postupy osobní prevence

Stále skloňujeme jeho jméno, jakoby šlo o armádu agresorů útočících na celou planetu. Ale ……tento virus není živý organismus.
Trochu jiný náhled na Covid -19 a nové postupy osobní prevence

Je to jen proteinová molekula pokrytá ochrannou vrstvou tuku. Tato molekula (po vstřebání spojivkami, nosem nebo sliznicí dutiny ústní) mění svůj genetický kód, zmutuje a mění se v rychle se množícího agresora .

Žádné ANTIBIOTIKUM nebo jiný baktericidní prostředek nemůže být účinné. Tento virus není živý organismus jako například bakterie. Léky tedy nemohou zabít to, co není živé.

Protože tento virus není živým organismem, nýbrž proteinovou molekulou, nemůže být zabit. Může se ale rozložit sám v sobě. Čas rozpadu záleží na teplotě, vlhkosti a charakteru povrchu, kde se vyskytuje. Tento virus je velmi křehký. Jediná jeho ochrana je vnější tenká vrstva tuku. A proto jsou mýdlo, detergenty a jiné desinfekční prostředky nejlepší zbraní k jeho likvidaci.

 

A tady je několik námětů, jak infekci předejít:

PĚNA: odstraňuje tuk nejlépe. ( proto je potřeba drhnout kůži po dobu minimálně 20 sekund k vytvoření množství pěny). Po rozpuštění tukové vrstvy se proteinová molekula rozpustí a rozpadne.

TEPLO: rozpouští tuky. Proto je k umytí rukou, praní prádla a čištění povrchů nutné použít vodu teplejší než 75 st. Celsia. Horká voda vytvoří také víc pěny a zvýší efektivitu procesu.

ALKOHOL: s koncentrací nad 65% rozpouští všechny tuky, zejména povrchní lipidovou vrstvu Covidu. 

Ale. žádný destilát ( ani vodka) neslouží k likvidaci viru. ( nejsilnější vodka obsahuje jen 40% alkoholu a k likvidaci viru je potřeba minimálně 65% koncentrace).  Ale např. LISTERIN je 65% alkohol.

OCET není účinný, nedokáže zlikvidovat ochrannou vrstvu tuku na povrchu viru.

Roztoky s CHLOREM: v poměru 1 díl chlorového čistidla a 5 dílů vody vedou k okamžitému vnitřnímu zhroucení viru.

PEROXID: výrazně zvyšuje efekt mýdla, alkoholu a chloru a  urychluje rozpad a rozpuštění viru.

PROSTŘEDÍ: molekula Covid-19 zůstává stabilní v chladné teplotě včetně klimatizace v domě či autě. Ke stabilitě potřebuje také vlhko a tmu. Proto odvlhčené,vsuché,vteplé a světlé prostředí degradují virus rychleji. V uzavřených prostorech se vyskytuje vyšší koncentrace viru. Proto je důležité větrání a přístup čerstvého vzduchu.

UV záření má rovněž výrazně pozitivní efekt na rozpad viru. Zde je však nezbytná vysoká opatrnost. UV záření rovněž poškozuje protein - kolagen v kůži, může jí poškodit a umožnit viru vstup do organismu. Covid nemůže projít skrz zdravou pokožku.

Rada nakonec:  Měli bychom si mýt ruce před a po každém dotyku společně sdílených předmětů a povrchů – jako kliky, zámky, vypínače, zábradlí. Také dálkových ovladačů, mobilních telefonů, počítačů.  Je také důležité ochraňovat pokožku rukou proti přesušení. V suché kůži se tvoří mikrotrhliny, ve kterých se virus udržuje a dostává se jimi do těla.  Zvýšená opatrnost je nutná ve sprchách, provozech s potravinami, hromadné dopravě, při hromadných akcích a v uzavřených prostorech…. Ale to slyšíme celé dny v hromadných sdělovacích prostředcích.


Zpět na přehled

Nahoru