Aktivní dlouhověkost

  Basic Optimal Exklusive
Vstupní konzultace X X X
Kompletace údaje zdraví, stresu, režimu X X X
Biologický věk - částečné stanovení X    
Biologický věk - komplexní stanovení   X X
Laboratorní vyšetření X
(laboratoř základní)
X
(rozšířené)
X
(komplexní screening)
Sonografická a radiodiagnostická vyšetření   X X
Genetické vyšetření     X
Přírodní terapie bioaktivními hormony, antioxidanty, jinými suplementy   X X
Psychosomatická intervence     X
Závěrečné vyhodnocení, terapie, režimová a další opatření X X X
Cena 3 000,- 6 500,- 10 000,-

Ostatní služby

Konzultace

800,-/1h

studenti, ZTP, ženy mateřské dovolené: 700,-/1h
Stanovení biologického věku Celkové: 2 100,-
Částečné 300,-/1část
Telefonická, mailová konzultace 50 - 200,-

Číslo účtu: 2876841153/0800

Dárek pro každého, kdo přivede nového klienta
Nahoru