Aktivní dlouhověkost - balíček

  Basic Optimal Exkluziv
Vstupní konzultace X X X
Kompletace údajů zdraví, stresu, režimu X X X
Biologický věk - částečné stanovení X    
Biologický věk - komplexní stanovení   X X
Laboratorní vyšetření X
(laboratoř základní)
X
(rozšířená)
X
(komplexní screening)
Sonografická a radiodiagnostická vyšetření   X X
Biorezonance - diagnostika skrytých příčin zdravotních problémů a toxických zátěží   X X
Přírodní terapie bioaktivními hormony, antioxidanty, jinými suplementy X X X
Psychosomatická intervence     X
Závěrečné vyhodnocení, terapie, režimová a další opatření X X X
Cena 1 500 Kč 3 000 Kč 4 500 Kč

Ostatní služby

Konzultace

800 - 1 200 Kč/1h

studenti, ZTP, ženy mateřské dovolené: 700 Kč/1h
Stanovení biologického věku Celkové: 2 100 Kč
Částečné 300 Kč/1část
Telefonická, mailová konzultace 50 - 200 Kč

Číslo účtu: 2876841153/0800

Dárek pro každého, kdo přivede nového klienta
Nahoru