Zdraví pod kontrolou

Vita non est vivere sed valere vita est. – život je víc, než být naživu

Dostaneme vaše nemoci pod kontrolu

Lidské tělo je schopno regenerovat téměř všechny své tkáně a orgány a zdravá buňka je schopna se dožít 120 let věku. Za to, že se tak neděje, může OXIDAČNÍ STRES (nepoměr mezi vysokou tvorbou a přísunem volných radikálů a nedostatečnou ochranou proti nim), který spolu s vrozenými dispozicemi, životosprávou a zevními faktory způsobuje vznik a rozvoj civilizačních nemocí a předčasné zestárnutí organismu.

V těle dochází k akumulaci škodlivých molekul volných radikálů, jejichž tvorba se stupňuje s přibývajícím věkem i vlivem celé řady patologických dějů, k nimž patří i chronický stres. Oxidační stres narušuje integritu buněčných membrán a zasahuje do funkce subcelulárních částic. Ovlivněním struktury bílkovin zhoršuje látkovou výměnu, snižuje v mitochondriích tvorbu energie, v DNA vytváří různé druhy mutací a aktivuje růstové geny s následným vznikem nádorů – onkogeneze.

Dochází ke změnám vnitřního prostředí a hladin celé řady látek včetně cholesterolu, který se usazuje do porušené cévní stěny. Následný vznik kardiologických a neurologických nemocí je přirozeným důsledkem tohoto procesu.

Program "ZDRAVÍ POD KONTROLOU" zahrnuje

 • Vstupní konzultaci
 • Kompletaci zdravotních údajů, režimových návyků a stresové zátěže
 • Test stanovení biologického věku – částečný nebo komplexní podle rizik
 • Laboratorní vyšetření včetně speciálních markerů( metabolických, hormonálních, zánětlivých, onkogenních, imunitních)
 • Sonografická a radiodiagnostická vyšetření
 • Genetické vyšetření rizikových faktorů a vašich detoxikačních schopností
 • Přírodní terapie bioidentickými hormony a antioxidanty
 • Psychosomatická intervence, prevence syndromu vyhoření
 • Vypracování a vyhodnocení optimální terapie a režimových opatření
 • Stanovení dlouhodobých plánů léčby, sledování v dohodnutých intervalech a prevence ve stylu „ rodinný lékař“. Součástí jsou možné telefonické nebo mailové konzultace v případě potřeby a možnost návštěvy doma nebo ve firmě
 • Zajištění lékařské péče dalších specialistů a poradců (fyzioterapie, nutriční poradenství, psychoterapie)
Nahoru