O nás

Poradna proti rychlému stárnutí, zdravotním dopadům chronického stresu a civilizačním chorobám.

MUDR. JANA NOVÁKOVÁ

Základní kvalifikace

 • Fakulta všeobecného lékařství UK Praha
 • Atestace z neurologie 1. stupně
 • Atestace z neurologie 2. stupně

Širší kvalifikace

 • Licence léčby páteře a kloubů, praxe v oboru rehabilitace.
 • Léčba psychosomatických onemocnění. Certifikace v BRD Bavorsku.
 • Diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory.
 • Anti-aging program zpomalení stárnutí v Paříži.

Účast ve společnostech

 • Česká lékařská komora
 • Deutsche Bayerische Ärztekammer
 • Deutsche Psychosomatische Grundversorgung
 • INICIO program

Pracovní praxe

 • Poliklinika Fakulty všeobecného lékařství UK
 • Privátní poliklinika Salve Sinuhet s.r.o. Praha 3 (zakladatel, majitel, jednatel)
 • Františkovy Lázně a.s. - odborná lékařka ve vedoucí pozici
 • Privátní neurologická praxe v Chebu
 • Privátní neurologicko - psychologická praxe v Bavorsku (zakladatel a provozovatel)
 • Od r. 2012 ambulance neurologie v Praze

Doc. MUDr. Lubomír Novák CSc.

Vzdělání

 • Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze

Praxe

doc. MUDr. Lubomír Novák, CSc. působil nejprve v Ústavu pro biochemii a toxikologii FVL UK Praha jako vědecký aspirant,( jeho vědecko-výzkumná činnost byla zaměřená na metabolismus volných radikálů a antioxidační procesy). Později rozšířil svoji kvalifikaci na IV. interní klinice FVL UK Praha jako odborný lékař. Roku 1996 započal svou odbornou antiagingovou činnost jako odborný lékař v nestátním zdravotnickém zařízení Salve Sinuhet, s.r.o.

V současnosti působí na Klinice Yes Visage jako vedoucí lékař internista. V  poradně Ave Vita Mea jako specialista antiagingového programu proti stárnutí,stresu a civilizačním chorobám . Současně se podílí na  genetickém výzkumném programu GHC Genetix.

Atestace

 • Atestace I. stupně v oboru klinická biochemie
 • Atestace II. stupně v oboru klinická biochemie
 • Atestace I. stupně v oboru vnitřní lékařství

Licence

 • Osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru interní lékařství
 • Licence ČLK pro výkon vedoucí lékař-primář zdravotnického zařízení

Členství v odborných společnostech

 • Člen České společnosti klinické biochemie -  ČSKR
 • České internistické společnosti - ČIS
 • Evropské neurochemické společnosti- ESN
 • Člen vědecké rady a předseda Etické komise GHC Genetics

Publikační činnost, granty, ocenění

Autor a spoluautor více než 50 původních věděckých časopiseckých prací i monografií.

1994 - 1997 hlavní řešitel grantu 1. LF UK: Metabolismus purinových nukleotidů při hypoxii.

V roce 1996 byla panu docentovi udělena cena biochemické společnosti za věděckovýzkumné výsledky.

Spolupracující společnosti

GHC Genetics s.r.o. Praha
Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Napište nám

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (9.4 + 19.5) *

Nahoru