O nás

Poradna proti rychlému stárnutí, zdravotním dopadům chronického stresu a civilizačním chorobám.

MUDR. JANA NOVÁKOVÁ

Základní kvalifikace

 • Fakulta všeobecného lékařství UK Praha
 • Atestace z neurologie 1. stupně
 • Atestace z neurologie 2. stupně

Širší kvalifikace

 • Licence léčby páteře a kloubů, praxe v oboru rehabilitace.
 • Léčba psychosomatických onemocnění. Certifikace v BRD Bavorsku.
 • Diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory.
 • Anti-aging program zpomalení stárnutí v Paříži.

Účast ve společnostech

 • Česká lékařská komora
 • Deutsche Bayerische Ärztekammer
 • Deutsche Psychosomatische Grundversorgung
 • INICIO program

Pracovní praxe

 • Poliklinika Fakulty všeobecného lékařství UK
 • Privátní poliklinika Salve Sinuhet s.r.o. Praha 3 (zakladatel, majitel, jednatel)
 • Františkovy Lázně a.s. - odborná lékařka ve vedoucí pozici
 • Privátní neurologická praxe v Chebu
 • Privátní neurologicko - psychologická praxe v Bavorsku (zakladatel a provozovatel)
 • Od r. 2012 ambulance neurologie v Praze

Doc. MUDr. Lubomír Novák CSc.

Vzdělání

 • Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze

Praxe

doc. MUDr. Lubomír Novák, CSc. působil nejprve v Ústavu pro biochemii a toxikologii FVL UK Praha jako vědecký aspirant,( jeho vědecko-výzkumná činnost byla zaměřená na metabolismus volných radikálů a antioxidační procesy). Později rozšířil svoji kvalifikaci na IV. interní klinice FVL UK Praha jako odborný lékař. Roku 1996 započal svou odbornou antiagingovou činnost jako odborný lékař v nestátním zdravotnickém zařízení Salve Sinuhet, s.r.o.

V současnosti působí na Klinice Yes Visage jako vedoucí lékař internista. V  poradně Ave Vita Mea jako specialista antiagingového programu proti stárnutí,stresu a civilizačním chorobám . Současně se podílí na  genetickém výzkumném programu GHC Genetix.

Atestace

 • Atestace I. stupně v oboru klinická biochemie
 • Atestace II. stupně v oboru klinická biochemie
 • Atestace I. stupně v oboru vnitřní lékařství

Licence

 • Osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru interní lékařství
 • Licence ČLK pro výkon vedoucí lékař-primář zdravotnického zařízení

Členství v odborných společnostech

 • Člen České společnosti klinické biochemie -  ČSKR
 • České internistické společnosti - ČIS
 • Evropské neurochemické společnosti- ESN
 • Člen vědecké rady a předseda Etické komise GHC Genetics

Publikační činnost, granty, ocenění

Autor a spoluautor více než 50 původních věděckých časopiseckých prací i monografií.

1994 - 1997 hlavní řešitel grantu 1. LF UK: Metabolismus purinových nukleotidů při hypoxii.

V roce 1996 byla panu docentovi udělena cena biochemické společnosti za věděckovýzkumné výsledky.

Spolupracující společnosti

GHC Genetics s.r.o. Praha
Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Nahoru