Zdraví pod kontrolou

  Basic Optimal Exklusiv
Vstupní konzultace X X X
Kompletace údaje zdraví, stresu, režimu X X X
Biologický věk - částečné stanovení   X  
Biologický věk - komplexní stanovení     X
Laboratorní vyšetření X
(laboratoř základní)
X
(rozšířené)
X
(komplexní screening)
Sonografická a radiodiagnostická vyšetření   X X
Genetické vyšetření   X X
Přírodní terapie bioaktivními hormony, antioxidanty, jinými suplementy X X X
Psychosomatická intervence     X
Závěrečné vyhodnocení, terapie, režimová a další opatření X X X
Dlouhodobý plán - rodinný lékař   X X
Zajištění dlouhodobé lékařské a poradenské péče     X
Cena 1 000,-/měsíc 3 000,-/měsíc 5 000,-/měsíc

Ostatní služby

Konzultace

800,-/1h

studenti, ZTP, ženy mateřské dovolené: 700,-/1h
Telefonická, mailová konzultace 50 - 200,-

Číslo účtu: 2876841153/0800

Dárek pro každého, kdo přivede nového klienta
Nahoru