Naše programy

Poradna proti stárnutí, stresu a civilizačním chorobám

ZDRAVÍ PRO ŽIVOT A ŽIVOT PRO ZDRAVÍ

V naší poradně přineseme poznání toho, jak se starat o Vaše zdraví, jaká jsou Vaše skutečná přání, potřeby, vlohy, schopnosti, psychické nastavení, ale také hranice Vašich možností.
Probereme s Vámi vše, co byste měli změnit, abyste restartovali svůj život.

Zdravotní poradenství

Zdravotní poradenství

Nabízíme zdravotní poradenství a dostaneme Vaše nemoci pod kontrolu. Individuální zdravotní poradna.

Boj proti účinkům stresu

Boj proti účinkům stresu

Odhalíme příčiny vašeho stresu a budeme hledat řešení, jak s nimi naložit.

Sebepoznání pro štastnější život

Sebepoznání pro štastnější život

Pomůžeme Vám k sebepoznání, nalezení Vašich silných míst, schopností a cílů a způsobům, jak je umět využít pro šťastnější život.

Zpomalení stárnutí

Zpomalení stárnutí

Zpomalíme stárnutí Vašeho organismu, činnosti Vašich vnitřních orgánů, metabolických pochodů a psychických změn.

Psychosomatická poradna

Psychosomatická poradna

Pomůžeme Vám najít rovnováhu mezi Vašim tělem a duší formou psychosomatické celostní poradny.

PROGRAM ZDRAVOTNÍ PORADENSTVÍ

Individuální zdravotní poradna

Jste bezradní? Trávíte dlouhé hodiny v čekárně u lékaře? Posílají Vás z ordinace do ordinace a nikdo Vám nic nevysvětlí? Chtěli byste řešit své zdraví a nevíte jak? Zajímá Vás zdravotní prevence?

V dnešní hektické době je i zdravotní péče omezena na pouhé: „Další, prosím“ „Tady máte recept“. To ještě po dlouhém čekání před ordinací. Pokud máte nějaké dotazy, dostanete jen velmi stručnou odpověď. Nevíte, o čem mluví lékařská zpráva nebo žádnou nedostanete. Jednotlivé ordinace si Vás přeposílají jako tenisový míček s tím, až Vám další vyšetření či léčbu zajistí jiná ordinace, protože ji dotyčný lékař nesmí předepsat. Dozvídáte se, že tam a tam Vás nemohou ošetřit, protože to není pracoviště spádové Vašemu bydlišti.

Nabízíme Vám individuální poradnu, která Vám pomùže tyto věci řešit. Ve vhodných případech i zajistíme potřebné dovyšetření. Po dohodě i léčbu nebo sledování Vašeho zdravotního stavu. Ve spolupráci s Vámi stanovíme osobní plán režimových opatření dùležitých pro léčbu nebo udržení zdraví.

Vita non est vivere sed valere vita est.
– život je víc, než být naživu

PROGRAM VLIV DLOUHODOBÉHO STRESU

Účinky stresu na Váš organismus a společné hledání možností k jeho zvládnutí.

Společná práce klienta a terapeuta s rozborem stresových situací, možnostmi jejich změny, ovlivněním vnímání stresu a odstraněním jeho působení na Vaši tělesnou i duševní stránku.

Dlouhodobý stres aktivuje dráždivou část našeho autonomního (vegetativního) nervového systému. Vyplavuje do krve chemické látky a tím ovlivňuje funkci a stav všech orgánů v těle.

Příroda nás stvořila s vyváženým vegetativním nervovým systémem. Jeho 2 části: aktivační sympatikus a relaxační parasympatikus se mají vzájemně doplňovat. Sympatikus pomáhal našim předkům v boji, při lovu, obraně, při dobývání nových území a žen Parasympatikus jim dával odpočinek, zklidnění a možnost získání nové síly. Tak by to mělo vypadat.

Stálý stres dnešní doby udržuje jen dráždivou – aktivační složku, vyplavuje do krve adrenalin. Ten zrychluje činnost srdce, porušuje jeho rytmus, poškozuje stěny cév, poškozuje imunitní systém, zvyšuje dráždivost orgánů a zvýšenou spotřebu kyslíku s jeho následným nedostatkem v životně důležitých systémech těla. Nedává čas ani prostor k tomu, aby byl aktivován parasympatikus a regeneračními mechanismy vzniklým škodám zabránil.

Nejdřív dojde k poruše a předčasnému stárnutí funkce orgánů, po nějaké době se rozvine jejich poškození a onemocnění.

Vivere militare est, per asperae ad astram.
– život je boj, přes překážky ke hvězdám

PROGRAM SEBEPOZNÁNÍ

S cílem nalezení Vašich schopností a hledání životní cesty v souladu s Vaší podstatou.

Opakují se ve Vašem životě věci, kterým nerozumíte? Cítíte v některých situacích neklid či úzkost? Obáváte se buducnosti, litujete minulost a nevěříte přítomnosti? Nevěříte si? Jste nerozhodní nebo roztěkaní? Nedaří se Vám poznat sám sebe a nedokážete se cítit spokojení nebo šťastní?

Člověk mùže být šťastný jen tehdy, pokud je v  rovnováze sám se sebou. V rovnováze sám se sebou může být jen tehdy, když ví, kdo je.

Naše výchova, očekávání od okolí, pracovní postavení, role rodiče, dítěte, zevní svět nás tlačí do určitých rolí a falešných představ o sobě. Nedostává se nám dostatek informací o tom, jací jsme, jaké jsou naše vlastní představy a jak je naplnit.

Dochází tak ke konfliktu mezi tím, kdo opravdu jsme a tím, kým si myslíme, že jsme.

Nabízíme Vám společnou práci terapeuta a klienta s otevřením a postupným řešením potřebných témat:

 • Sebepoznání a nalezení vnitřní rovnováhy
 • Odhalení a zvládnutí Vašich negativních emocí a jejich převedení na pozitivní vnímání sebe i okolí
 • Určení typu Vaší osobnosti a kladných i záporných vlastností, práce s nimi
 • Posílení Vašich silných - a zvládnutí slabých stránek
 • Poznání Vašich výjimečných vlastností, schopností a trénink jejich využití ve Vašem životě
 • Vaše práce s časem, energií, intuicí a sebedůvěrou
   

  Beata est vita conveniens naturae suae.
  –šťastný je život shodující se s vlastní přirozeností

PROGRAM ZPOMALENÍ PROCESU STÁRNUTÍ

Pohled z hlediska látkové výměny, prokrvení a ovlivnění funkce tělesných systémů a orgánů.

Lékařský program. Poradenství, diagnostika, terapie přírodní cestou pomocí biohormonů.

Je prokázáno, že lidská buňka je schopná žít 120 let, ovšem jen za předpokladu vyloučení všech škodlivých vlivů. Přirozené stárnutí našeho těla je logické a pomalé, ovlivněné mnoha kompenzačními mechanismy.

Věkem, stresem, nevhodnou životosprávou a mnoha jinými faktory naše buňky poškozují volné radikály, které neumíme zneškodnit. Nejsou-li včas vyloučeny z těla, buňky odumírají a naše tělo podléhá nemocem.

Buňky si dokáží tento proces regulovat, ale jen do určité míry. Používají k tomu specifické hormony, enzymy, mediátory, speciální imunitní buňky, vitaminy, stopové prvky a mnoho jiných. Ty si v mládí dokážeme tvořit sami. Od našeho 20.-30. roku tyto metabolické cesty vyhasínají.Dodáním těchto přírodních látek se jejich tvorba v našich buňkách opět obnoví, dokáže podpořit vylučování volných radikálů z těla a tím předejít stárnutí organismu a vzniku nemocí.
 

Ars naturae magna est.
– umění přírody je mocné

PROGRAM PSYCHOSOMATICKÁ CELOSTNÍ PORADNA

Starosti, s nimiž si duše neví rady, řeší tělo často nemocí.

Podstatou psychosomatické péče je ucelený pohled na člověka, stav jeho těla i duše a vlivy zevního prostředí, rovněž i dědičné a vývojové dispozice. Terapeut neléčí u pacienta jednotlivé části těla, ale spojuje člověka jako celek.

Tato léčba je vhodná tehdy, když bylo vyloučeno organické onemocnění. Pomáhá k  úlevě při chronických či neléčitelných chorobách. Cílem psychosomatické léčby je najít zdroj obtíží a obnovit rovnováhu mezi tělem a duší.

Nejčastější projevy psychosomatických potíží jsou:

 • Bolesti pohybového aparátu - svalů, kloubů, páteře
 • Časté bolesti žaludku, střevní potíže
 • Návaly pocení, bušení srdce, střídání návalů horka a zimnice, třes rukou
 • Poruchy spánku, bolesti hlavy, pocity nedostatku vzduchu
 • Svírání na hrudi, stavy úzkosti

Může se však vyskytnout i mnoho jiných.

Program poradny obsahuje hledání, léčbu a prevenci u:

 • nejasných potíží, u kterých byla vyloučena nemoc
 • nemocí přetrvávajících vlivem dlouhodobého stresu a trápení
 • únavového syndromu
 • syndromu vyhoření

  Anima sala via ad felicitatem est.
  – zdravá duše je cesta ke štěstí

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (32.8 + 33.8) *

Nahoru